Translate

torsdag 11 juni 2015

Återinför ämbetsmannaansvaret

Henrik Alexandersson har skrivit en bra artikel, "Återinför ämbetsmannaansvarte". [1]

"Den senaste tiden har vi sett flera exempel på tvivelaktig myndighetsutövning. Det gäller Quick-fallet, där man slår fast att det finns brister i systemet – men att man inte sträcker sig till att hålla någon ansvarig. Ett annat exempel är Post- och Telestyrelsens chef som fulspelat om datalagringen och som driver denna fråga politiskt, på ett sätt som inte passar en myndighetschef. Och i DN har Maciej Zaremba visat hur socialtjänsten i vissa fall betett sig helt oacceptabelt."

Inom Socialtjänsten som vi på denna blogg granskar händer det en hel del som inte borde hända. Rättssäkerheten för familjer och barn är under all kritik. Att bli kallad till ett möte / förhör, är som ett lotteri. Man vet aldrig hur det slutar.

Inom traditionell rättsväsende, om man är misstänkt för ett brott så har åklagaren eller polis normalt bevis för något. Hos socialtjänsten är det omvänt, socialtjänsten behöver bara ha en oro och därefter är det partens uppgift att bevisa att socialtjänsten inte behöver oroa sig. Att bevisa sin oskuld kan vid många tillfällen vara näst intill omöjligt om oron grundar sig på rykten och prat.

När det gäller tjänstefel inom socialtjänsten så kan de många gånger skydda sig bakom sekretessen. Deras journaler bygger på minnesanteckningar som är svårt att granska och ofta döljer källor. Socialtjänsten följer även deras egna normer och regler, även om domstolar beslutar något så innebär det inte att socialtjänsten följer domstolarnas beslut.

Hos socialtjänster på mindre orter, är det troligare vanligare att tjänstemän utför det som kan betecknas som lagbrott. Människors nätverk på mindre orter är ofta mer infiltrerade, alla känner alla och vissa känner inte någon. Privatliv beblandas med arbete och inom arbetskontakter kan den ena kontakten vara en gammal barndomskompis, klasskamrat eller ingift i släkten. Det som diskuteras privat är svårt att granska.

Det finns många som har fått sina liv kränkta och blivit felaktigt behandlade av socialtjänsten runt om i Sverige. IVO och JO har som Henrik Alexandersson säger, inga tänder. Återinför ämbetsmannaansvaret, eller tjänstemannaansvaret. Det ska inte vara lönt att begå brott och skyddas genom att man är offentligt anställd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar