Translate

tisdag 9 juni 2015

Anmälde skolan, blev anmäld till SocialenMen efter flera år utan att skolan gjorde något tröttnade mamman och anmälde skolan till Skolinspektionen. Detta eftersom dottern på grund av bristerna mådde allt sämre och fick allt högre frånvaro utan att skolan gjorde någonting förebyggande, enligt mamman.

Hennes anmälan ledde till att Varbergs kommun fick ett vitesföreläggande om den inte hjälper flickan. Då kontrade kommunen med hot om vite mot mamman om hennes dotter inte kommer till skolan, säger Maria Johansson.

– Kontentan av detta var att skolan i sin tur anmälde mig till socialen men också till barn och utbildningsnämnden där jag fick hot om vite om min dotter inte kommer tillbaka till skolan. Jag blev helt ställd av det. Det stämde inte överrens med den kamp jag fört med skolan. Jag har drivit detta i nio år. Det blev en oerhörd kränkning, säger Maria Johansson.
Läs mer: Sveriges Radio - Varberg

Detta är inte helt ovanligt, att föräldrar har synpunkter på skolan och skolan försvarar sig genom att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar