Translate

tisdag 4 augusti 2015

Ungdomshem köper cigaretter åt barn.

Ungdomshemmet Margretelund köpte ut cigaretter åt barn. [1]

"Statens institutionsstyrelse, som ansvarar för verksamheten vid Margretelund i Lidköping, försvarar personalens agerande och menar att nya regler gjort det omöjligt att ha ett generellt rökförbud. Det har orsakat moraliska dilemman som lett fram till att personalen behövt köpa cigaretter till de boende, hävdar Statens institutionsstyrelse."

Enligt artikeln så får Statens institutionsstyrelse t.om. den 30 september på sig att berätta om vidtagna åtgärder.

Vadå åtgärder? Är inte detta olagligt att förmedla cigaretter till underårig? Speciellt med tanke att det är ett ungdomshem där barn ska vårdas?

Tobakslag (1993:581)
Åldersgräns

12 § Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut.

På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Lag (2005:369).

12 a § Tobaksvaror som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via postorder eller liknande. Lag (2005:369).

Jag förstår inte IVO och dess kritik att man kan ge Statens institutionsstyrelse tid på sig att besvara detta. Det är väl självklart att ett ungdomshem eller dess personal inte ska köpa ut cigaretter åt barn. Detta borde polisanmälas och prövas rättsligt huruvida en statlig tjänsteman kan förmedla / langa cigaretter till barn.

1 kommentar:

  1. Hej
    Det är förbjudet enligt lag att ge minderåriga cigaretter men det finns ingen påföljd för privatpersoner. Frågan är varför placerade barn på SiS inte behöver skyddas från tobakens skadeverkningar? Är de inte värda bättre? I beslutet från IVO låter det som om vårdnadshavarna har möjlighet att påverka om barnet skall få cigaretter av personalen eller ej, så var dock inte fallet. Det som gör situationen värre är att de flesta barn som placeras på SiS har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är i mer behov av stöd än andra barn. Barnen på SiS hittar på tillräckligt med dumheter själva och behöver inte få hjälp av personalen med att förstöra sin hälsa.
    Mvh
    Knytta

    SvaraRadera