Translate

torsdag 27 augusti 2015

Föräldrarna anklagas för att kidnappa sina egna barn

Kammaråklagare Johan Nilsson och Socialtjänsten anklagar föräldrar till fem barn, att föräldrarna har kidnappat sina barn. [1]
Vid flera tillfällen har barnen avvikit från familjehemmet och rymt hem till sina föräldrar. Föräldrarna har inte kontaktat myndigheterna och berättat att barnen är hemma hos dem.

"Pappan säger i förhör att han uppmanat barnen att sköta sig och regelbundet haft kontakt med socialen, men att han kanske inte har anmält direkt att barnen har kommit hem till dem.
Mamman hävdar att socialen inte lyssnar på barnen och hotar dem med placering långt från föräldrahemmet. Hon vill att man ska samarbeta så att barnen slipper vara rädda för var de ska hamna.
"

"Det var socialförvaltningen i Malmö som ansökte om omhändertagandet, bland annat på grund av att barnen hade hög frånvaro i skolan, saknade rutiner och struktur kring mat-, hygien- och sömnvanor och ofta smutsiga och trasiga kläder.
Trots insatser i och utanför hemmet med bland annat kontaktpersoner och familjestöd menade socialtjänsten att barnen tog skada hos föräldrarna.
Föräldrarna å sin sida påpekade vid förhandlingen att de skulle klara av att ta hand om barnen med rätt stödinsatser i hemmet.
"

Att barnen rymmer från familjehemmet borde vara ett tecken på att barnen inte vill bo där. Man kan väl inte anklaga en förälder för att kidnappa sina egna barn om barnen rymmer självmant och kommer hem till föräldrarna? Jag tror att det är ett ganska normalt beteende att man inte genast anmäler sina egna barn till myndigheter om de kommer hem till sina föräldrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar