Translate

fredag 12 december 2014

Hovrätten ogillar ett åtal om sexualbrott som byggde på bortträngda minnen

[2014-12-12] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten har idag frikänt den man som i tingsrätten dömdes till fängelse för att ha förgripit sig sexuellt på sin då underåriga dotter.

Tingsrätten dömde i somras en man till fängelse i 3 år för att han under nio års tid hade utnyttjat sin dotter sexuellt. Brotten skulle ha ägt rum under 1990-talet. Enligt dottern började hon i vuxen ålder minnas övergreppen. En del minnesbilder växte fram i samband med att hon fick behandling under hypnos.

Åtalet byggde till stor del på dotterns uppgifter om bortträngda minnen. Anhöriga och ett par samtalskontakter som vittnade uppfattade att kvinnans minnen var sanna. En sakkunnig som hördes menade bl.a. att det är svårt att undersöka om bortträngning av minnen kan ske. Han ansåg också att det vetenskapliga stödet är starkt för att anta att många tekniker som använts för att återuppväcka bortträngda minnen riskerar att skapa falska minnen.

Hovrätten fäster vikt vid hur målsägandens berättelse vuxit fram och att den blivit alltmer omfattande. Dessutom beaktar hovrätten vad den sakkunnige redogjort för om hur forskningen ser på bl.a. bortträngda minnen. Hovrätten gör den sammantagna bedömningen att målsägandens uppgifter inte är så tillförlitliga och säkra att de kan ligga till grund för en fällande dom. Därför frikänns fadern.

Källa: Hovrätten för Västra Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar