Translate

onsdag 10 december 2014

Datainspektionen kritisk mot en ny lag som ger Socialtjänsten större insyn inom vården.

Sammanfattning

Datainspektionen har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån sin uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Sammanfattningsvis avstyrker Datainspektionen förslaget i betänkandet som helhet.

Förslaget riskerar att leda till betydande integritetsintrång genom en obefogad spridning av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Betänkandet saknar de nödvändiga avvägningar som måste göras mellan förslagets sammantagna inverkan på den enskildes personliga integritet och de syften som förslaget avser att tillgodose. Betänkandet saknar också i stor utsträckning förslag på integritetsskydd som kan väga upp integritetsintrånget.

Datainspektionen ställer sig även bakom experten Maria Bergdahls särskilda yttrande Vart tog patientens integritetsskydd vägen?.

Läs hela utredningen hos Datainspektionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar