Translate

onsdag 19 november 2014

Varning för det sociala komplexet

Dagens industri har en artikel med rubriken, "Ungdomshem en guldgruva". HVB-hem, vilket betyder "hem för vård eller boende" är hem där barn och ungdomar ofta blir placerade då de har problem hos sina biologiska föräldrar. I artikeln kan vi läsa att vinstmarginaler kan komma upp till mellan 30 och 60 procent.

I topp syns HVB- och familjehemsbolaget Attendo Individ och Familj, som är ett dotterbolag till Attendo, som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners.

På andra plats finns socialdemokraten Jan Emanuel Johanssons gamla HVB-bolag som Pär Nuder hjälpte att sälja.


Källa: Dagens Industri

Jag har skrivit tidigare och uttryckt en viss oro över vårdbolaget Attendo som nu även söker socialsekreterare runt om i landet. De fungerar som ett bemanningsföretag och ska därefter hyra ut socialsekreterare som kommer att handlägga ärenden hos socialtjänsten. [1], [2]

Exempel från Attendos annons:


Uppdraget innebär myndighetsutövning/utredningsarbete riktat mot barn och ungdomar enligt SoL och LVU. Du skall vara van att arbeta i BBIC och ha goda kunskaper om aktuell lagstiftning inom ditt verksamhetsområde.


LVU- ärenden "Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga" [3] handlar om tvångsvård och då ofta att man omhändertar barn från dess föräldrar.

Samtidigt som Attendos socialsekreterare ska arbeta med barnärenden ute på fält vilket kan resultera till LVU, tvångsomhändertagande så är samma företag ledande i Sverige när det gäller Familjehem. Dessa placeringar kostar enorma pengar och det är just här HVB-hemmen kommer in som Dagens Industri skriver kan bringa en vinst upp emot 60 procent, vilket kommer från våra skattepengar.

Eisenhower varnade det militära komplexet i USA 1961, där han uttryckte sin oro för den privata sektorns inflytande.Detsamma gäller även här, vår rättssäkerhet är i fara då privata vårdbolag utför myndighetsutövning mot folket samtidigt de har ett ekonomiskt intresse. Det Eisenhower oroades för om militären bör betänkas, [4] det håller på att hända även här men med våra myndigheter som Socialtjänsten. Det kommer in privata ekonomiska intressen och det går att göra stora pengar på barns lidande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar