Translate

torsdag 6 november 2014

LVU- lagen ska förändras

Håkan Ceder, utredare säger att lagen om tvångsvård av barn inte har förändrats på 30 år. I de nya förslagen så kommer man se över om vårdnaden lättare ska kunna föras över till fosterföräldrar.

Men eftersom LVU-placeringen ska omprövas regelbundet innebär det att barnen tvingas växa upp med ovissheten om var de ska bo och vem som ska ta hand om dem. Det är detta som utredningen ska försöka råda bot på.

– Utgångspunkten är att minska otryggheten och osäkerheten för barnet, säger Håkan Ceder.

Han ska bland annat undersöka hur familjehemmen oftare ska kunna överta vårdnaden av barnen. Frågan är känslig eftersom det ofta sker emot de biologiska föräldrarnas vilja.


Källa: Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar