Translate

fredag 7 november 2014

IVO kritiserar socialtjänsten för oanmält hembesök

När det gäller ett kritiserat oanmält hembesök hos en av vårdnadshavarna fastslår IVO att det med tanke på att den typen av besök är ett intrång i den personliga integriteten ska föreligga starka skäl för att genomföra ett sådant.
– Det är en situation då den enskilde kan känna sig överrumplad, menar IVO, som anser att i det här fallet hade ett mindre ingripande i form av en telefonkontakt varit att föredra. IVO kräver nu att socialtjänsten åtgärdar några påtalade brister i ärendehanteringen.


Källa: Dalademokratern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar