Translate

måndag 17 november 2014

Konflikt mellan Barnahus och Barnskyddsteamet i Uppsala

”Personer inom rättsväsendet, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin lyfter fram att de upplever en bristande respekt för sin kompetens från Barnskyddsteamets sida”, står det i utvärderingen.

Motsättningar finns inte minst mellan BST och Rättsmedicinalverket. Det handlar om vilka slutsatser som går att dra av skador och andra undersökningsfynd hos barn. BST har ibland drivit linjen att vissa skador i huvudet eller skelettet sannolikt innebär att barn utsatts för misshandel, exempelvis genom skakvåld. Rättsmedicinalverket å sin sida menar oftare att det även kan finnas andra förklaringar, som sjukdomar eller olycksfall.

En felaktig slutsats kan medföra att oskyldiga föräldrar pekas ut som förövare och får sina barn omhändertagna.


Läs mer: UNT

Läs även: Utred rättsövergrepp kopplade till skakvåld

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar