Translate

söndag 17 januari 2016

Socialtjänstens statistik LVU/SoL 2014

År 2014 fick 28 700 barn och unga någon gång under året vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Enbart barn och unga med korrekt personnummer ingår vid beskrivning av heldygnsinsatser år 2014. Ensamkommande barn som fortfarande är asylsökande har inget korrekt personnummer och ingår därför inte.

Den 1 november 2014 hade drygt 31 000 barn och unga minst en behovsprövad öppenvårdsinsats vilket är en ökning med knappt 2 000 personer sedan 2013.

Läs hela dokumentet här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar