Translate

torsdag 28 januari 2016

ÖPPET BREV TILL STEFAN LÖFVEN OCH ÖVRIGA SOM SITTER I SVERIGES REGERING!

Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige,(RFTS) är en lagligt registrerad förening, med organisationsnummer och stadgar, styrelse, bevittnat konstituerande möte mm, som på ett fridsamt och icke våldsamt sätt arbetar för att LVU lagen skall upphöra, och ersättas av en mera mänsklig och förstående lag, som baseras på en vilja att hjälpa och hålla samman familjer i Sverige, och resten av världen, så långt det bara är möjligt.
Vi förespråkar stöd och hjälpinsatser i hemmen, istället för att man rutinmässigt tvingar på barn tvångsvård utanför hemmet, mot deras vilja.
Vi anser att minst 97% av alla LVU fall och påtvingade SOLplaceringar är direkt felaktiga, och dessutom i hög grad verkligt skadliga för all framtid för dess offer.
Tyvärr har man på regeringsnivå kommit på, att detta, som vi direkt uttryckligen säger är en samhällsbärande verksamhet som sysselsätter tusentals arbetstillfällen och gör mängder med sk "vårdbolag" rika, förutom alla sk fosterhem , numera kallat för "familjehem" -som hyrs in för att i tredje hand "vårda" dessa olyckliga barn och ungdomar-, välgödda och ekonomiskt euforiska, är ett smart sätt att försörja samhället på.
Priset betalas av olyckliga ensamstående kvinnor som blivit hotade och misshandlade av sina män, barn och föräldrar med vissa mindre hälsoproblem som lätt går att åtgärdas, om dom får stöd i hemmen och skolorna, av andra olyckliga föräldrar tex föräldrar med mindre bra ekonomi, etc.
Priset betalas även av släktingar, mor och far föräldrar, vänner, grannar, idrottskompisar mfl, som mister all kontakt med sina nära och kära för kanske all framtid, barnen som börjar missbruka, faller in i brottslighet, eller blir destruktiva på andra sätt.
Vi i vår förening motsätter oss detta, och menar på att det är mycket bättre att sätta in stödinsatser i hemmen istället, än att samhället och kommunerna skall sko sig på dom statsbidrag som utbetalas för varje tvångsomhändertaget barn.
Detta ses inte med glada ögon av dom som styr denna Djävulska penningverksamhet och njuter av sin makt!
På senare tid har Socialtjänsten och andra myndigheter börjat trakassera våra medlemmar på ett horribelt sätt, för att försöka stoppa vår proteströrelse, och vår grundlagskyddade rätt till föreningsfrihet, som enligt Svensk lag garanteras alla som bor i Sverige.
Vi har medlemmar som börjat bestraffas för att dom deltagit i fredliga demonstrationer med polistillstånd, med stoppat umgänge med sina barn, för att skrämma dom till tystnad. Ett antal medlemmar i både vår organisation och liknande rörelser, har fått sin ekonomiska försörjning stoppad, i somliga fall uttryckligen med motiveringen att man är medlem i en förening som dom på på tex Socialtjänsten inte gillar mm.
Föräldrar som fritt fått träffa sina barn tidigare, har plötsligt fått bestraffningar i form av bevakade umgängen, minskade antal dagar och timmar man får se sina barn, Socialtjänsten har sett till så somliga har mist sina bostäder pga påhittade och överdrivna klagomål, Socialtjänsten har hittat på egna "anonyma" orosanmälningar, man har direkt mot datainspektionens lag, använt material publicerat på tex facebook som "bevis" i rättegångar, -rättegångar som redan på förhand är mer eller mindre uppgjorda vilket även framkommit i en artikel i tidningen Advokaten, där man konstaterar att det i över 90% minst, är så, att man alltid dömer till Socialtjänstens fördel, vilket tom dom tycker är märkligt.
VI KRÄVER HÄR OCH NU ATT TRAKASSERIERNA OCH REPRESSALIERNA MOT VÅRA OCH ANDRA MEDLEMMAR, SOM ÄR MED I EN LAGLIGT REGISTRERAD OCH DEMOKRATISK FÖRENING, OMEDELBART UPPHÖR!
Vi har rätt att finnas till, vi har rätt till att tycka och tänka och uttrycka våra åsikter, och vara medlem i vilka föreningar vi vill, vi har rätt att få opartiska och icke på förhand uppgjorda rättegångar, vi har rätt att få våra rättigheter i barnkonventionen, Europakonventionen, FNs Mänskliga Rättigheter, och inte minst Sveriges Grundlag respekterade!
Vi accepterar inte att behandlas som andra, tredje eller rentav fjärde klassens samhällsmedborgare, -utan vi kräver samma rättigheter som alla andra människor, utan att bestraffas och förföljas av myndigheter som Socialtjänsten, Försäkringskassan, Kronofogden, Polisen, mfl, bara för att vi inte accepterar att man byggt en samhällsbärande verksamhet på att stjäla svaga och utsatta människors barn, som vårdas runt, och tvingas bo på hur många olika ställen som helst, tvingas kalla vilt främmande människor för mamma och pappa, mista all kontakt med sina biologiska släktingar osv., och alla annan djävulsk verksamhet som denna Socialtjänst utsätter våra egna medborgare och invandrare för!
Det räcker nog nu!
Runt 37 000 barn befinner sig för närvarande i antingen tvångsvård eller påtvingad sk " frivilligvård ".
Tusentals människor har fallit in i missbruk, brottslighet, prostitution, självstympning, självmord och misslyckade självmordsförsök, många har hamnat i fängelse eller blivit tokiga och hamnat på mentalsjukhus, allt för att den sk överklassen och andra med lyckligare ekonomi och förhållanden i sina hem, vill tjäna pengar på dessa barn som kidnappas lagligt av staten. Vi pratar om en mångmiljardindustri, som omsätter totalt sätt så många miljarder, att allmänheten skulle bli chockade om dom förstod vad som egentligen pågår.
Vi i vår föreningen kräver att:
1.Håkan Ceders remissförslag, som syftar till att kraftigt urholka rättssäkerheten, och att minst tredubbla antalet barn som skall tvångsvårdas röstas ner i Riksdagen!
2.Vi kräver också här och nu - OFFENTLIGT - ATT VÅRA MEDLEMMAR, OCH ANDRA SOM KÄMPAR FÖR SAMMA SAK SOM OSS, INTE FÅR LOV ATT DRABBAS AV HÄMNDÅTGÄRDER AV MYNDIGHETER FÖR ATT DOM ÄR MED I EN LAGLIGT REGISTRERAD ORGANISATION, SOM ÄR VERKSAM PÅ SOCIALA MEDIER, UTNYTTJAR SIN GRUNDLAGSSKYDDADE DEMONSTRATIONSRÄTT, ELLER PÅ ANNAT SÄTT STÅR UPP FÖR SINA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!
MAN SKALL INTE BEHÖVA FÅ MINSKAT ELLER INDRAGET UMGÄNGE MED SINA BARN FÖR DET, MISTA SIN EKONOMISKA FÖRSÖRJNING ELLER BLI AV MED SIN BOSTAD BARA FÖR ATT MAN ÄLSKAR SINA BARN, OCH INTE VILL FÅ DOM FÖRSTÖRDA AV SAMHÄLLETS
sk "(VAN)-VÅRD"!
VI LEVER I EN DEMOKRATI, OCH KRÄVER ATT FÅ GÖRA DET MED, UTAN RÅKA ILLA UT, PGA SOCIALTJÄNSTENS OCH ANDRA MYNDIGHETERS TERROR MOT OSS!
Hälsningar Mattias,
Ordförande Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige, (RFTS)
Tillika grundare av föreningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar