Translate

lördag 9 januari 2016

Ensamkommande flyktingbarn, en lönsam handelsvara.

Mellan januari och oktober 2015 ansökte 23 349 ensamkommande barn om asyl i Sverige. [1] "Kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot asylsökande barn och ungdomar har rätt till statlig ersättning på 500 000 kronor per kalenderår."
"Har kommunen dessutom en överenskommelse om att ha boendeplatser för asylsökande barn som avses i 2 § andra stycket LMA, betalas en ersättning ut på 1 600 kronor per dygn för varje plats. Detta ska täcka kostnader för boendeplatserna såsom personal, kost, logi och omvårdnad. Därutöver kan kommunen ansöka om ytterligare ersättning på 300 kronor per dygn.." [2]
"De kommuner som har asylsökande barn under 18 år boende inom kommunen får en särskild ersättning från staten för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt socialtjänstlagen. Det totala ersättningsbeloppet är 50 miljoner kronor. Fem miljoner av dessa delas lika mellan kommunerna. Fördelningen av de resterande pengarna till kommunerna beror på hur många asylsökande barn som per den 30 april varje år är registrerade hos Migrationsverket och som bor i respektive kommun."

Se lista över särskild ersättning: [3]
Utöver detta betalar även migrationsverket för vissa faktiska kostnader och ca 30.000 kronor för god man. [5]

Detta ser krångligt ut, men det fungerar som så att kommunerna får flera olika bidrag från migrationsverket och barn. I Sigtuna har kommunen räknat ut på deras hemsida för 2011, [5]
Enligt Sigtuna kommun fick kommunen 2404 kronor per vårddygn år 2011.

Ensamkommande flyktingbarn kostar ofta mer än denna summa om de placeras på hvb-hem. Om kommunen finner annan lösning så gör troligen kommunen en vinst på barnet. I annat fall så vet jag inte om man får pengar från något annat håll? Det blir väl kommunen eller socialtjänsten som går in och fyller ut kostnaderna. Om ni vet så skriv gärna en kommentar om detta.

Lyssna på Ove Sviden, som kritiserar hur man hanterar ensamkommande flyktingbarn.

LVU-ade barn utan föräldrar enkelt byte för människo organ han...

Ove Sviden del 3 interviu 2015-okt i Stockholm, av Jerzy Donus.Varför tog soc någons barn? Här kommer det ett svar på denna frågan. Ingen rök utan eld ?Sexuellt misbruk inte den enda faran för LVU-ade barn. Barnens organ är en eftertraktad vara i organ handel - dvs barnets organ opereras utt och säljs för stora pengar till transplantation.Så skapades och lanserades begreppet "Ensamkommande flyktningsbarn" under Moderaternas regerandet och utväcklades till idag kanske den störtsta någonsin inkomstkälla för Socialstaten Sverige.Med facit i hand, när vi ser flyktings vågen nu och miljardbeloppen, samt med kännedom om att flera tusen ensamkommande flyktningsbarn saknas och ingen utreder vart de tog vägen, kan man konstatera att det vad man skulle tro är helt omöjligt i Sverige 2016, det händer endå dagligen.Ett LVU-ad barn utan föräldrar är det ingen som försvarar, alla bara tjänar pengar det.

Posted by For My Children Movement on Friday, January 8, 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar